O.L.V.-Geboortekerk

De huidige O.L.V.-Geboortekerk (1785) werd de waardige opvolger van de oorspronkelijke Hulswalle-kapel (1243), waaraan de familienaam de Scuvere verbonden was. Dit is meteen ook de verklaring van de plaatsnaam Schuiferskapelle. De dorpskerk is een bezoek overwaard: twee prachtige bronzen kunstwerken van May Claerhout (zus van Jef Claerhout) verrijken het interieur. Zowel het altaarstuk (Laatste Avondmaal) als het imponerende kruisbeeld werden als persoonlijke schenking door pastoor Vercruysse in 1998 blijvend met kerk en dorpsgemeenschap verbonden.


Landelijk leven met innige volksdevotie blijkt uit de verering van de H. Nicolaas van Tolentijn, hoop der landbouwers. Op de buitenmuur zijn negen keramiekreliëfs ingebouwd voor de ommegang van Sint Antonius Abt en H. Nicolaas van Tolentijn; de gelovigen gaan er op bedetocht (‘dienen’) voor een goede oogst en gezonde veestapel.

Ook tegen menselijke kwalen, o.a. de zona, vroeger een levensgevaarlijke aandoening, gaan gelovigen in Schuiferskapelle ‘dienen’.
Net boven de ingang bemerken we een beeltenis van de heilige Antonius Abt, patroonheilige van de parochiekerk en beschermer van het vee.

Van het oorspronkelijke kerkhof rest enkel het graf van pastoor Debreuck (1841–1927) die met eigen financiële middelen heeft bijgedragen tot de vernieuwing van de kerktoren en de bouw van de huidige pastorie.

Locatie
Schuiferskapelle