Wat en wie?

Minder is meer

We consumeren en verbruiken, elke dag opnieuw. En met ons handelen en de keuzes die we daarbij maken, hebben we een grote – maar voor ons vaak verborgen - invloed op onze omgeving en op het leven van anderen. Dat we door kleine veranderingen in ons consumptiegedrag en onze mobiliteit wel degelijk een groot verschil kunnen maken, willen we ook in 2023 duidelijk maken tijdens de 2e editie van de Zero Waste Week.

Duurzaam consumeren betekent minder produceren en dus minder uitstoot van CO2, minder verbruik van grondstoffen en water en minder productie van afval. Dat is niet alleen zinvol tegen vervuiling en klimaatverandering op zich, maar ook tegen klimaatongelijkheid en onmenselijke arbeidsomstandigheden. Want heel wat van ons consumptiegedrag heeft een grote impact over de grenzen heen, waar onze grondstoffen vandaan komen, waar onze producten aan een hongerloon worden geproduceerd en waar ons afval terecht komt.

De Zero Waste Week Tielt wordt georganiseerd door heel wat verschillende burgers, organisaties, scholen en bedrijven. In deze 2e editie zet ook Ruiselede enkele eerste stappen tot samenwerking.

Avansa Mid-en Zuidwest
VZW WOP
Mondiale Raad
Stad Tielt
Sint-Andriesziekenhuis
Kernwinkelgebied Tielt
Campus De Reynaert (Salto Humano en Park Uniek)
VTI Tielt
De Bron
Kringwinkel Tielt
Mivalti
Catapa vzw
BOS+
Oxfam Wereldwinkel
De Torenvalk
De Ster
Internaat Molenland
Regina Pacis
SJI Tielt

Avansa

Mondiale Raad